GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL TRANSPORT

Fàcil instal·lació

Fàcil maneig

Molt econòmic

GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL TRANSPORT

Accés a CAN-BUS

Gestió del Tacògraf

Conducció eficient

LOCALITZACIÓ PER MÒBIL

Sense instalacions

Fàcil control

Gestió del recurs humà

NOU TERMÒGRAF HOMOLOGAT

Disenyat i fabricat a Espanya

Robust e intuïtiu

Descàrrega de dades per internet